Centrum OPUS

Dobra Skrzynka to projekt, który ma na celu ułatwianie ludziom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy tymi, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej „bez domu” a tymi, którzy chcą pomóc, wrażliwymi na drugiego człowieka „domnymi”.

Nowa skrzynka mieści się ul Włókniarzy 187 i składa się ze skrytek przypisanych konkretnym uczestnikom projektu. Na każdej z nich (na tzw. „wrzutni”) zamieszczona jest krótka historia życia oraz opis potrzeb konkretnych uczestników projektu, posiadających klucz do własnej skrytki. Dzięki temu pomagający za pośrednictwem skrzynki ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do bezdomnego oraz odpowiada jego realnemu zapotrzebowaniu. Zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać, Skrzynka staje się swoistą pomocą w niesieniu pomocy.

Z każdym uczestnikiem pracował i w dalszym ciągu pracuje wolontariusz. Skrzynka stanowi pretekst do rozpoczęcia współpracy, spełnia potrzeby materialne, otwierając drogę dla dalszych działań w tych przestrzeniach, które wydają się znaczące dla wychodzenia z bezdomności konkretnego Uczestnika (poszukiwanie pracy, mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne, wyrobienie dowodu, podjęcie terapii, próba nawiązania kontaktu z rodziną, zadbanie o dokumenty, wypełnianie formalności urzędowych i wiele innych). 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00