Skrzynka ma na celu ułatwianie ludziom „bez domu” wychodzenie z bezdomności, a także pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. skrzynka to „łącznik” między tymi, którzy są „bez domu” a tymi, którzy chcą im pomóc. Nowa skrzynka będzie umieszczona na al. Włókniarzy 187. Na każdej ze skrytek zamieszczone są krótkie historie życia oraz opisy potrzeb konkretnych ludzi. Z każdym uczestnikiem pracuje wolontariusz. Pomaga mu w poszukiwaniu pracy, mieszkania, ubezpieczenia zdrowotnego, wyrobieniu dowodu, podjęciu terapii, nawiązaniu kontaktu z rodziną, i wiele innych. Działania projektowe trwać będą w dn. 01.11.-08.12.2019. Informacje o projekcie można uzyskać ze strony fanpage Skrzynka Domni-Bezdomni oraz pisząc na mail: skrzynka.domnibezdomni@gmail.com.
Zwycięski

Koszt:
5 000,00