Projekt 'Apetyt na ...ruch" prowadzony jest pod patronatem Stowarzyszenie rozwoju Gminy Dobryszyce WSPÓLNE ZYCIE. Jego celem jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy. Zajęcia ruchowe (callanetics, aerobic, Nordic walking) oraz spotkania z dietetykiem przyczynią się do wzrostu aktywności ruchowej jego uczestników. Projekt adresowany jest zarówno do ludzi starszych, jak i młodzieży (integracja środowiskowa). Działania realizowane będą na terenie gminy Dobryszyce w okresie od 01.11. 2019 r. do 08.12.2019 r. a pozyskana baza sportowa pozwoli na ich kontynuowanie w przyszłości. Informacje o projekcie można uzyskać pod adresami email: wspolnezycie@interia.pl , zspdobryszyce@gmail.com, na stronie: www.zspdobryszyce.szkolnastrona.pl oraz pod nr tel. 605 101 296
Zwycięski

Koszt:
5 000,00