Centrum OPUS

Od 1 listopada do 8 grudnia mieszkańcy bloku przy ul. Partyzantów 38B w Opocznie zrealizowali projekt pn. „EKOpoczno” finansowany w 100% z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. W inicjatywy własnej powstał pomysł wdrożenia kilku działań proekologicznych na terenie osiedla. Z otrzymanej dotacji zainstalowany został czujnik jakości powietrza na bloku, który jest zarejestrowany na platformie AIR-FOX.PL dzięki czemu przyczyniamy się do wdrażania systemu monitoringu jakości powietrza w całej Polsce. Teraz wystarczy tylko przysłowiowy „rzut oka” po wyjściu z mieszkania i mamy już wiedzę jaki jest stan powietrza. Drugim działaniem w ramach projektu był montaż przed blokiem kosza miejskiego do segregacji śmieci (PAPIER, PLASTIK, SZKŁO). Jest to działanie, które przyczyni się do poprawy czystości oraz pozwoli wyrobić nawyk segregowania śmieci szczególnie u dzieci bawiących się na tym osiedlu. Dodatkowo mieszkańcy własnoręcznie posadzili 25 sztuk nowych nasadzeń na terenie wokół bloku. Fajnie zagospodarowane tereny zieleni miejskiej nie tylko poprawiają estetykę osiedla ale również pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne, zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Uzupełnieniem wszystkich działań w terenie była kampania edukacyjna w zakresie działań proekologicznych oraz zagrożeń związanych ze smogiem. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 960,00