Projekt "E K Opoczno" realizowany będzie na jednym z opoczyńskich osiedli i ma na celu wzrost świadomości i wiedzy ekologicznej oraz przyrodniczej jej mieszkańców. Opoczno od wielu lat boryka się z problemem złej jakości powietrza. Szereg działań podejmowanych przez samorząd, lokalne stowarzyszenia i samych mieszkańców miasta powoli przynoszą zakładane rezultaty ale ciągle należy podejmować nowej inicjatywy, uświadamiać ludzi i wyrabiać w nich nawyki proekologiczne oraz angażować ich w akcje które będą "ziarnem na przyszłość" przy tworzeniu i realizacji postaw pro ekologicznych szczególnie wśród młodego pokolenia. Inicjatorami akcji są mieszkańcy bloku a ich patronem wspierającym jest Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnanowie. Nasza akcja ma za zadanie uświadomić społeczeństwu: 1. jak ograniczać produkcje śmieci oraz jak je prawidłowo segregować 2. wyrobić w mieszkańcach nawyk monitorowania jakości powietrza i podejmowania odpowiednich kroków w przypadku jego złej jakości 3. uświadomić mieszkańcom jakie działania pro ekologiczne możemy zastosować w każdym domu z korzyścią dla środowiska 4. zaangażować mieszkańców w dbałość o otaczające nas tereny zielone. W ramach projektu zakupiony zostanie zewnętrzny czujnik jakości powietrza, który zamontowany będzie na bloku w ogólnowidocznym miejscu. Na terenie zielonym przy bloku zamontowany zostanie pojemnik do segregacji odpadów, tak aby zapewnić czystość wokół bloku z możliwością edukacji (tabliczki informujące o systemie segregacji). Dodatkowo posadzone zostaną nowe drzewa/krzewy wzbogacające zielony teren wokół bloku oraz przyczyniające się do oczyszczania powietrza. Działania w ramach projektu "E K Opoczno" prowadzone będą od 1.11.2019-8.12.2019 a ich szczegółową relację prowadzić będziemy na FB OSP KSRG Wygnanów, na lokalnych portalach społecznościowych i w lokalnej prasie. Koordynator projektu - Ewa Rzepka tel 605 046 757.
Zwycięski

Koszt:
4 960,00