Projekt Dyktando Piotrkowskie służył wsparciu imprezy pod nazwą Dyktando Piotrkowskie, zorganizowanej w Piotrkowie Trybunalskim, która odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej oraz w szkole TEB Edukacja.

Patronem Grupy Nieformalnej, który wziął na siebie rozliczenie mikrograntu, jest Fundacja Bądź Aktywny z Piotrkowa pod kierownictwem pani Ewy Grzesiak.

Patronat honorowy nad Dyktandem objęli: Marszałek Województwa Łódzkiego pan Grzegorz Schreiber oraz Narodowe Centrum Kultury.

Dyktando było pisane przez uczestników w dniu 8 listopada 2019 w siedzibie TEB Edukacja Oddział w Piotrkowie Trybunalskim. Zapisało się na nie 45 osób, z czego ostatecznie wzięło udział 31. Rozstrzygnięte zostało 15 listopada w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej. Uczestnicy dyktanda startowali w jednej wspólnej kategorii bez podziałów np. ze względu na wiek czy zawód.

Jury w składzie: Izabella Radke-Marczak, Anna Bartczak oraz Sylwia Madalińska (sekretarz jury) przyznało następujące nagrody:

I miejsce – pan Tomasz Malarz
II miejsce ex aequo – pani Małgorzata Sielska, pan Daniel Warzocha
III miejsce ex aequo – pani Katarzyna Majchrowska, pani Anna Rokuszewska

Na rozstrzygnięciu Dyktanda Piotrkowskiego 15 listopada w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim spotkało się grono laureatów (poza jedną nieobecną osobą), uczestników, jurorów, pracowników BPP i TEB, członków Grupy Nieformalnej, zaproszonych gości. Wszyscy obecni w tym dniu uczestnicy dyktanda otrzymali drobne upominki za udział. Laureat I miejsca, Mistrz Ortografii, pan Tomasz, przyjechał aż z Krakowa. Pozostali uczestnicy, a także laureaci, w ogromnej większości reprezentowali nasze miasto i powiat ziemski. Uczestnicy Dyktanda skorzystali z możliwości rozmowy i dyskusji z członkami jury, oglądali swoje prace oraz oryginalny tekst Dyktanda.


Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 550,00