Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania
Projekt pn: „Kartka z Kalendarza” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Łódzkiego oraz z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Działania projektowe skierowane są do mieszkańców sołectwa Grójec Wielki (województwa łódzkiego), gminy Złoczew i będą realizowane w miesiącu listopadzie i grudniu. W ramach projektu są zaplanowane następujące działania: 1. Spotkanie informacyjno-organizacyjne grupy nieformalnej „Kreatywni Grójczanie na Plus” z zaproszonymi partnerami i mieszkańcami. 2. Wydruk, skład i oprawa kalendarza 3. Spotkanie promocyjno-opłatkowe – 7 grudzień 2019r. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie FB Koła Gospodyń Wiejskich w Grójcu Wielkim, świetlicy wiejskiej oraz tablicy ogłoszeniowej sołectwa, na stronie www gminy Złoczew