Celem projektu "3P - Pasja, Praca, Pokora" jest wzbogacenie oferty kulturalnej powiatu tomaszowskiego, propagowanie tańca towarzyskiego jako formy spędzania czasu wolnego przez młodzież poprzez przygotowanie autorskiego spektaklu muzycznego. W ramach projektu 30-to osobowa grupa młodzieży skupiona w Formacji Rewiowej "Step by Step" przygotuje widowisko muzyczne zawierające choreografie tańczone do piosenek śpiewanych na żywo. Zakładamy, że spektakl obejrzy min. 200 osób. Informacje o realizacji projektu zostaną zamieszczone w lokalnej prasie, na plakatach oraz na fanpage stowarzyszenia https://www.facebook.com/formacjastepbystep/
Zwycięski

Koszt:
5 000,00