Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

"Wieczory nadziei" - spotkania dla rodzin z problemem uzależnienia odbyły się 28 sierpnia i 24 września 2022 roku w siedzibie stowarzyszenia przy ul. 3 Maja 16-18, w godz. 16.00-18.00. Podczas spotkań zostały wygłoszone wykłady, którym towarzyszyły prezentacje przygotowane w PowerPoint, na następujące tematy: 1. "Pułapka uzależnień. Rozwój problemu z samokontrolą", 2. Rozwój emocji w rodzinie osoby uzależnionej", 3. "Rady  dla członków rodziny z problemem uzależnienia", 4. "Role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia". Członkowie stowarzyszenia - 9 0sób - dokonali zakupów, przygotowali przerwy kawowe, podczas których indywidualnie rozmawiali zainteresowanymi osobami, o tym w jaki sposób wyszli z uzależnienia i dzielili się swoim doświadczeniem zarówno z etapu życia w uzależnieniu, jak i sposobami radzenia sobie w uczeniu się życia w pełnej trzeźwości, a po spotkaniu sprzątnęli pomieszczenia. Spotkania te odbyły się w ciepłej, przyjaznej atmosferze. Był to bardzo udany czas dla uczestników spotkań. Dla uczestników "Wieczorów nadziei" przygotowane zostały materiały z wykładów, ulotki informujące o miejscach pomocy w problemie uzależnienia, foldery informujące o ośrodkach terapii uzależnień, które zainteresowani mogli wziąć ze sobą do domu. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00