Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

W ramach projektu, w międzypokoleniowym i międzynarodowym gronie, zrealizowaliśmy jeden film o łódzkim Polesiu. Punktem wyjścia do realizacji filmu były wypowiedzi mieszkańców Polesia, które nagraliśmy w trakcie warsztatu dźwiękowego. Następnie, w oparciu o montaż wypowiedzi mieszkańców, zrealizowaliśmy 4 warsztaty twórcze, w trakcie których zrealizowaliśmy film metodą animacji poklatkowej. Dodatkowo, z wykorzystaniem nagrań wypowiedzi mieszkańców , autor muzyki do filmu, łódzki muzyk: Elektryczny Węgorz zrealizował piosenkę o Polesiu. W przebiegu projektu udało nam się zintegrować osoby z Polski i Ukrainy, dorosłych i dzieci, którzy wspólnie uczestniczyli w warsztatach i sesjach nagraniowych. Film spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem odbiorców w Internecie i przysłuży się dalszemu budowaniu pozytywnego wizerunku Polesia, jako miejsca zielonego, kreatywnego i przyjaznego.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00