Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Przez okres wakacji organizowaliśmy rajdy rowerowe, których uczestnikami była młodzież polska i ukraińska zamieszkująca w Łodzi. Ponieważ większość uczestników nie posiadała własnych rowerów, pozyskaliśmy je od darczyńców i własnymi siłami wyremontowaliśmy. W organizacji rajdów wspierali nas wolontariusze zarówno polscy jak i ukraińscy. W czasie wakacji zorganizowaliśmy 8 wycieczek w różne miejsca w Łodzi i okolicach, a projekt podsumowaliśmy ogniskiem w Lesie Łagiewnickim. Z uczestnikami mamy cały czas kontakt i są oni zainteresowani jak najszybszym rozpoczęciem rajdów w przyszłym sezonie.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00