Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt skierowany był do dzieci ,młodzieży, osób w różnym wieku. Poruszał tematykę racjonalnego gospodarowania wodą ,rozwija wśród dzieci postawy proekologiczne ,kształtował indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. Dzięki tym działaniom zdobywaliśmy wszyscy nawyki oszczędzania wody, dbania o naszą planetę .Poprzez nasze działania zwróciliśmy uwagę jak dbać  o środowisko w naszej gminie. Prelekcje, warsztaty ,spektakl dla dzieci wpłynął na nasze lokalne społeczeństwo. Pragniemy by wszyscy nauczyli się przetwarzać wodę zarówno w gospodarstwie domowym jak i na ogródkach, w szkołach czy innych instytucjach. Przybliżyliśmy naszymi wystawami plastycznymi ,pogadankami, promocją naszych działań na suszę ,która nam zagraża szczególnie naszej miejscowości . Pozostawiliśmy namacalne ślady naszych działań ( prace plastyczne, gry planszowe ,zdjęcia) by służyły dalszym pokoleniom. Nasz spektakl wystawiliśmy nie tylko w szkole  by edukować dzieci i młodzież jak nie marnować wody.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
1 700,00