Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt EKOposzukiwacze został zrealizowany pomyślnie. Uczestnicy wydarzenia, jakim był biwak ekologiczny zrealizowali zaplanowane w projekcie zadania. Zaproszeni do projektu harcerze wykonali ekologiczne lampiony, legowiska, wzięli także udział w  warsztatach kulinarnych, rajdzie rowerowym, eko grach, sprzątaniu świata czy dyskusjach tematycznych. Nie zabrakło również rozrywki muzycznej, którą zapewnił prezes Fundacji Młodzi Propagują Sztukę zapoznając nas z afrykańskimi rytmami. Prozdrowotne aspekty projektu zostały osiągnięte dzięki Kołu Gospodyń Wiejskich, które podczas warsztatów przekazało nam wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Nieodłącznym elementem zdrowego trybu życia jest również sport. Na różne sposoby uczestnicy biwaku pokonali ok. 20 kilometrów - wynik ten pozwoliły osiągnąć sprzątanie świata, gry terenowe, poranne zaprawy oraz rajd rowerowy. Podsumowaniem naszego projektu było spotkanie z mieszkańcami Pieczysk i ościennych miejscowości, oraz przekazanie im naszej wiedzy -  i co ważne także nabytych umiejętności! Podczas pikniku organizowanego przez KGW Pieczyska  rozmawialiśmy z mieszkańcami o tym jak ważne jest to by być EKO a także częstowaliśmy ich  zdrowymi przekąskami, przygotowanymi przez harcerzy pod okiem pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Projekt uznajemy za udany!

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 800,00