Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Hackathon "HAcK NA ZDROWIE" to kilkudniowy sprint szkoleniowo-projektowy podczas którego, studenci łódzkich uczelni  tworząc interdyscyplinarne zespoły, wypracowywali innowacyjne rozwiązanie, produkt lub usługę z obszaru medycyny w takich dziedzinach jak zarządzanie, cyfryzacja lub zdrowie. Studenci w trakcie trwania Hackathonu pracowali m.in. nad wyzwaniami, które wyznaczyły im firmy medyczne i technologiczne.

Wydarzenie to zintegrowało ze sobą trzy największe łódzkie uczelnie publiczne – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Politechnikę Łódzką. Pozwoliło także na zaangażowanie biznesu, sektora ochrony zdrowia oraz branży technologicznej.

Finał wydarzenia odbył się 8-9-10 kwietnia 2022.

Finalnym efektem wydarzenia było  wyłonienie najlepszych rozwiązań.

Z 12 zespołów Jury wyłoniło trzech zwycięzców:

1 miejsce - zespół Green Thinking - Wyzwanie Philips Polska - Narzędzie wspierające rozwój zielonych szpitali.

2 miejsce - zespół DaVinciTeam – Wyzwanie Salve Medica - Narzędzie wspierające pacjentów w przygotowaniu do zabiegów medycznych.

3 miejsce - zespół InternRenal - Wyzwanie AstraZeneca – Narzędzie mające na celu poprawę świadomości na temat przewlekłej choroby nerek

Mentorzy z branży m.in. technologicznej, medycznej i biznesowej wspierali merytorycznie uczestników w trakcie pracy projektowej.  Trenerzy zapewnili wsparcie szkoleniowe i merytoryczne podczas prowadzenia szkoleń i w trakcie wydarzenia. Nad oceną projektów czuwało 8 członków jury (przedstawicieli władz uczelni UMED, PŁ oraz UŁ oraz sektora biznesowego i medycznego), którzy wyłonili zwycięzców projektu

Wydarzenie zostało wsparte przez instytucje oraz sektor biznesowy i medyczny.

Wydarzenie współfinansowane było z budżetu Miasta Łodzi zadania publicznego „Łódź Akademicka – naukowa, kreatywna, wielokulturowa.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
18 000,00

Inne mikrodziałania Zrealizowane w ramach: "Łódź Akademicka – naukowa, kreatywna i wielokulturowa 2022"