Konkurs "Zdrowe Inspiracje - Sałatkowe Love" będzie przeprowadzony w szkole podstawowej. Uczestnikami konkursu na najlepszą sałatkę będą uczniowie klas VII i VIII, łącznie 97 uczniów. W tym celu będą zorganizowane dwa spotkania, pierwsze z dietetykiem 17 września, natomiast konkurs odbędzie się 24 września, w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Informacje o konkursie  "Zdrowe Inspiracje - Sałatkowe Love" będą udostępnione przez facebooka min na stronie szkoły, na stronie gminy, na stronie sołeckiej Ujazdu, na stronach prywatnych organizatorów oraz za pośrednictwem platformy librus- rodzicom i dzieciom klas VII i VIII.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 080,00