Działania do zrealizowania w ramach projektu skupią się na 1. Organizacji jednych warsztatów ze zdrowego stylu żywienia 2. Organizacji jednych warsztatów z udzielania pierwszej pomocy 3. Organizacji jednego wyjazdu do teatru połączonego ze zwiedzaniem obiektu historyczno-kulturalnego, jakim jest Księży Młyn 4. Zakupu środka trwałego w postaci kompletu garnków w celu prawidłowej organizacji warsztatów ze zdrowego stylu żywienia.

Zwycięski

Koszt:
3 000,00