Mikrodziałanie

Adaptacja pomieszczenia na świetlicę integracyjną Mikrogranty Złoczew 2019

OSP Uników

W remizie OSP Uników znajduje się wolne pomieszczenie wymagające remontu, które będzie przeznaczone na świetlicę integracyjną dla mieszkańców sołectwa Uników. W ramach projektu zostanie przeprowadzony gruntowny remont pomieszczenia. Po zakończeniu prac posłuży ono jako świetlica do spotkań mieszkańców.

Zwycięski

Koszt:
2 900,00