Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Stacja Badawcza osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi. Prezentacja badań prowadzonych przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego na wystawie "Mein Haus/Mein Wohnblock. Die Montwiłł-Mirecki Wohne Siedlung in Lodz, 1928-31” we Frankfurcie n. Menem Łódż Naukowa Łódź Akademicka 2021 - otwarty nabór

Fundacja Urban Forms

Studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w wystawie „Mein Haus/Mein Wohnblock. Die Montwiłł-Mirecki Wohne Siedlung in Lodz, 1928-31” (Mój dom - mój blok. Osiedle Montwiłła-Mireckiego w Łodzi, 1928-31), Haus Am Dom, Frankfurt n/Menem, 24 września – 8 października (od 9 października do 31 grudnia dostępna online). 24 września w trakcie wernisażu wystawy odbyło się seminarium, na którym został pokazany film (premiera) dokumentujący dawne i współczesne życie na osiedlu, zrealizowany w oparciu o materiały pozyskane przez studentów w trakcie badania. Studenci przedstawili też, w postaci prezentacji, projekt badawczy „Stacja Badawcza – Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi”. Film i prezentacja zostały włączone do frankfurckiej ekspozycji. Wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej Haus Am Dom.

Udział studentów w wydarzeniu kulturalno-naukowym za granicą pozwolił na pokazanie na międzynarodowej arenie jak w praktyce jest wykorzystywana wiedza, kompetencje i umiejętności kształcone na Etnologii. Umożliwienie młodym badaczom zaprezentowania efektów badań szerszemu gronu odbiorców daje satysfakcję z wykonanej pracy, jest ważnym doświadczeniem dla osób u progu zawodowego życia i wskazuje na obecność i zastosowanie nauk humanistycznych w życiu społecznym oraz kulturalnym. 

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
13 203,00