Zakup aparatu fotograficznego i organizacja warsztatów fotograficznych w Klubie Seniora w Ujeździe.

Projekt ma na celu zmienić postrzeganie seniora w starzejącym się społeczeństwie.oraz ukazać nowe oblicze seniora przez obiektyw aparatu fotograficznego. Zakup aparatu fotograficznego i organizację warsztatów fotograficznych, odwiedziny w profesjonalnym studio fotograficznym oraz podsumowanie z wystawą zdjęć. Warsztaty będą miały na celu rozwój pasji fotografowania i umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu przez seniorów 60+. Uczestnicy podczas zajęć poznają sztukę fotografii tzn. jak robić dobre zdjęcia, dobierać plenery, oświetlenie etc. W sposób praktyczny uczestnicy będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę poprzez udział w plenerach fotograficznych jak i sesjach studyjnych. Pozwoli na dokumentowanie życia kulturalnego, społecznego i prowadzenie kroniki Klubu Senior+.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 070,00