Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

* Młodzież i Kosmos - Warsztaty Astronomia i Matematyka z Radioteleskopem. Mikrogranty w Łódzkiem 2021

Stowarzyszenie Astronomki Marii Kunic

Tytuł projektu: *Młodzież i Kosmos - Warsztaty Astronomia i Matematyka z Radioteleskopem. Projekt będzie realizowany w czasie 2 zajęć. Zajęcia nr 1 -29.10.21 uczniowie na boisku szkolnym Centrum Edukacji w Cieszęcinie sprayem geodezyjnym będą rysowali a) koło - okrąg o średnicy Ziemi 12,74 m w skali 1m=1000km, zmierzą obwód koła i obliczą liczbę Pi poprzez podzielenie obwodu przez średnicę, b) elipsę - oś wielka 16m, ogniskowa 14m - jest to droga po jakiej porusza się Ziemia i inne planety w ciągu roku (pełnego obiegu) wokół Słońca. Następnie w sali zajęciowej naukowiec z Instytutu Astronomicznego UWr wygłosi 2 prezentacje: 1. Prawa Keplera i ruch planet dookoła Słońca, 2. Obserwacje Słońca za pomocą radioteleskopu. Uczniowie będą zapoznani z działaniem radioteleskopu. Zajęcia nr 2 - 5.11.21 Uczniowie na boisku szkolnym zbudują model Układu Słonecznego w skali 1m=100mln km zamocowując przygotowane wcześniej tarcze z planetami w odpowiednich odległościach od Słońca (również przedstawionego jako tarcza). Odległości planet od Słońca uczniowie odczytają z banera przedstawiającego Układ Słoneczny umieszczonego na terenie Centrum. Następnie naukowiec z Instytutu Astronomicznego UWr zaprezentuje 2 wykłady na temat Układu Słonecznego z chrakterystyką planet i innych obiektów.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00