Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem projektu "Bujamy w obłokach" było zwrócenie uwagi na problem dzikich wysypisk śmieci na ter. pow. wieluńskiego przez ok. 10 os. grupę młodzieży w wieku 15-19 lat oraz zaprezentowanie swoich wyników w formie filmów, zdjęć oraz wystawy swoim rówieśnikom. Uczestnicy projektu szukali wysypisk poprzez rozmowy ze znajomymi, sołtysami, przedstawicielami stowarzyszeń i innych. Po zebraniu informacji o lokalizacjach, weryfikowano czy problem nadal występuje na wskazanym terenie, a także poszukiwano nowych. Pomocne były do tego również warsztaty z obsługi drona, dzięki któremu szybciej można było dotrzeć do oddalonych miejsc. W efekcie pracy powstała seria 9 filmów przedstawiająca efekty naszej pracy, a także spoty zachęcające do wyrzucania śmieci w odpowiednie do tego miejsce. Przygotowaliśmy również serię plakatów, które znalazły się w szkołach. Poruszanym przez nas problemem zainteresowało się m.in. Radio Łódź nad Wartą, Radio Ziemi Wieluńskiej i gazeta Kulisy Powiatu, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00