Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Działania w ramach projektu p.n.; "Bohaterowie z sąsiedztwa" skierowane zostały do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich w gminach; Bielawy, Oporów i Bedlno. Podczas spotkań z dziećmi w szkołach podstawowych w Szczycie, Bielawach, Pleckiej Dąbrowie, Żeronicach, Szewcach Nadolnych, Pniewie i Bedlnie, Przybliżona została tematyka września 1939 r. poprzez prezentację sprzętu i wyposażenia wojskowego polskich żołnierzy. Przeprowadzony został turniej szkół dla trzech placówek; Plecka Dąbrowa (gm. Bedlno), Szczyt (gm. Oporów), Bielawy (gm. Bielawy) o charakterze historyczno-sportowym, nawiązujący swoją tematyką i konkurencjami do wydarzeń września 1939 r., trzy szkoły noszą imiona związane z tamtym okresem. Zorganizowany został wyjazd do Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, miejsc pamięci w Orłowie i Walewicach oraz do Muzeum Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie. Podjęta została współpraca z Gminnymi Ośrodkami Kultury w Strzelcach i Bedlnie oraz Młodzieżowym Domem Kultury w Kutnie. Przeprowadzony został konkurs plastyczny p.t.; "Moje wyobrażenie września 1939", skierowany do szkół podstawowych pow. kutnowskiego i łowickiego. Udało się nabyć sprzęt nagłośnieniowy, wykorzystywany podczas realizacji projektu, a który posłuży przy realizacji kolejnych działań. Wszystkie zakładane elementy projektu zostały zrealizowane przy współpracy z nauczycielami, pracownikami muzeów i ośrodków kultury oraz stowarzyszeniem Polski Klub Kawaleryjski.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00