Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W dniach 10.10.2021, 17.10.2021 i 06.11.2021 przeprowadzono warsztaty o następującej tematyce 1. Walory przyrodnicze dolin rzecznych 2. Zagrożenia dla wód i ich przeciwdziałanie 3. Migracje ptaków w dolinie rzecznej.

W warsztatach udział wzięło co najmniej 20 uczestników. W ramach warsztatów grupa nieformalna zrealizowała planowany zakres tematyczny. Na potrzeby realizacji warsztatów wykorzystano zakupione testery do pomiaru jakości i parametrów wody w rzece. Warsztaty odbyły się w terenie nad rzeką Moszczanką.

Dodatkowo w ramach ostatnich warsztatów na prośbę uczestników przeprowadzono zajęcia z dziećmi z gminy Wolbórz na temat wędrówek ptaków. W trakcie każdych warsztatów każdy z uczestników otrzymał drobny poczęstunek. Akacja informacyjna o projekcie została przeprowadzono na stronie internetowej www.ptppiotrkow.org/projekty, fanpagu Piotrkowskiego Towarzystwa Przyrodniczego oraz fanpagu Grupy Doliny Wolbórki

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00