Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Poznaj swój kraj, poznaj swoją historię. "Może zdziwiony słuchasz opowieści o tych co odeszli-imion nie zliczysz-ani krwi przelanej-kronikę ojczystą odmawiaj-litanię ojców miłości ojczyzny" fragment wiersza Pomniki Pamięci Bronisławy Batlej Mikrogranty w Łódzkiem 2021

Fundacja Kobiety Kobietom
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00