Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Pół wieku z kulturą - wykonanie muralu na budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy, upamiętniającego jubileusz 50-lecia powstania placówki Mikrogranty w Łódzkiem 2021

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Konopnickiej

Wykonany przez piękny mural, inspirowany jest lokalną kulturą i jej historią, upamiętnia obchodzony w 2022 roku jubileusz 50-lecia powstania placówki.

Jego wykonaniem zajął się znany grafik – Adam Wirski ps. KRUK. W realizację projektu zaangażowana została duża grupa osób, tj. członkowie GN, pracownicy GCKiBP, osoby związane z działalnością kulturalną, w tym lokalni artyści, członkowie zespołów, dzieci i młodzież, czytelnicy naszej biblioteki oraz seniorzy.

Rozpoczęcie prac nastąpiło z małym opóźnieniem, bo dopiero 25 października 2021 r. z uwagi na trwające prace modernizacyjne obiektu. Końcowy efekt jednak spełnia wszystkie nasze oczekiwania, wzbudzając wielkie zainteresowanie i podziw  mieszkańców oraz osób przyjezdnych. Jego barwna grafika przykuwa wzrok, a jednocześnie przełamuje otaczającą nas szarość. Dzięki muralowi, przestrzeń stała się wyjątkowa a nie szara i nijaka, ma pozytywny i pogodny charakter i przypomina o jubileuszu tej jakże ważnej dla mieszkańców placówki oraz podkreśla jej zasługi w rozwój i krzewienie kultury w środowisku lokalnym.

Uroczystość jego odsłonięcia miała miejsce 9 listopada br., i z tej to okazji odbył się piknik sąsiedzki, w którym udział wzięły wszystkie osoby zaangażowane w projekt, lokalne władze i goście zaproszeni oraz członkowie społeczności lokalnej. Piknik zorganizowany został ze środków placówki oraz środków i artykułów pozyskanych od sponsorów i osób zaangażowanych.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00