Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt "Aktywnie i kolorowo jesienią" zrealizowała Grupa Nieformalna "Kulturalnie Zakręcone" pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Złoczewa zgodnie z harmonogramem i w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.  Odbyły się wszystkie zaplanowane działania: 1 . Jedzmy zdrowo i kolorowo - koncert profilaktyczny o zdrowym odżywianiu. 2.Święto Pieczonego Ziemniaka. 3. Figurki z warzyw i owoców - jesienne warsztaty. 4. Malowanie na szkle – jesienne lampiony  warsztaty 2-dwudniowe. Odbiorcami projektu były dzieci w wieku 5-6 lat -przedszkolaki-mieszkańcy woj. łódzkiego, 301 osób. Aktywność dzieci miała  formą stałą i doraźną – dzieci brały udział w wybranych zajęciach (koncert profilaktyczny, święto pieczonego ziemniaka, warsztaty). Projekt był odpowiedzią na potrzeby dzieci, które lubią malować, tańczyć, brać udział w konkursach sprawnościowych, uczyć się piosenek oraz kochają aktywność ruchową. Realizatorzy  projektu pokazali jak w sposób ciekawy, kreatywny a przede wszystkim aktywny można spędzić czas jesienią.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00