Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Fundament pod przyszłe jutro - wspólne zagospodarowanie terenu piknikowego - ułożenie kostki brukowej i założenie trawnika. Mikrogranty Ujazd 2019

KGW 'Działajmy razem' w Sangrodzu

Projekt realizowany będzie podczas miesięcy wakacyjnych głównie w soboty, jednak nie wykluczamy wykonywania drobniejszych zadań popołudniami w trakcie tygodnia. Harmonogram prac: 14.07.2019 - Spotkanie organizacyjne - omówienie przebiegu realizacji projektu, podział obowiązków. 15 - 31.07.2019 - zamówienie/zakup elementów brukarskich, - dopełnienie wymogów formalno prawnych (uzyskanie od właściciela terenu - Urzędu Gminy w Ujeździe pozwolenia na podjęcie prac objętych projektem), - przygotowanie terenu (usunięcie roślinności, wytyczenie terenu prac, wytyczenie miejsca ułożenia przewodu elektrycznego i instalacji nawadniającej, ustalenie poziomu ułożenia kostki i założenia trawnika) - "uzbrojenie terenu" - rozłożenie przewodu elektrycznego, instalacji nawadniającej i doprowadzającej wodę w miejsce przyszłego usytuowania altany. - dostarczenie materiałów - elementy brukarskie, ziemia na trawnik, podsypka pod kostkę 1.08.2019 - 15.09. 2019 r - układanie kostki i niwelacja terenu, - wykonanie opaski odwadniającej teren, - końcowe wyrównanie terenu i zasianie trawy, - piknik związany z zakończeniem inwestycji. 15.09. 2019 -31.09.2019 - przygotowanie sprawozdania, - rozliczenie projektu.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 000,00