Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt skierowany był do dzieci z Przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu oraz ich rodziców.

Celem projektu Mamo tato pobaw się ze mną była integracja dzieci 4,5,6 letnich i ich rodziców z przedszkola nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu, przeciwdziałanie skutkom covid-19 (przejawiającym się wzrostem przypadków niewystarczającej aktywności społecznej i ruchowej prowadzącej do depresji zarówno u dzieci jak i u dorosłych w wyniku przymusowej izolacji.  Nasze działania polegały na zorganizowaniu dla dzieci i dorosłych cyklu bezpłatnych warsztatów związanych z muzyką, tańcem, plastyką. W działania zaangażowałyśmy rodziców, Szkołę muzyczną w Sieradzu, wolontariuszy ze stowarzyszenia Sieradzanki, Sieradzki Skansen, instruktora muzyki, tańca. Od 16 Sierpnia odbyła się promocja projektu, wysłanie informacji o realizacji projektu do rodziców poprzez platformę Vulcan oraz  lokalnych mediów "Nasze radio". Od  Września  wolontariuszki ze stowarzyszenia Sieradzanki, nauczyciel rytmiki, tańca  przeprowadzili szereg bezpłatnych zajęć muzycznych , tanecznych, plastycznych.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00