Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

Publikacja dotycząca dziejów szpitala przy ul. Nenckiego najstarszej czynnej placówki medycznej w woj. łódzkim. Mikrogranty Sieradz 2021

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego oddział w Sieradzu

Szpital przy ul. Nenckiego 2 jest najstarszą czynną placówką medyczną w Województwie Łódzkim. obecnie zapomnianą placówką medyczną. Jak do tej pory szpital nie doczekał się większego opracowania dotyczącego jego historii i działalności na przestrzeni prawie 170 lat istnienia. Swoimi działaniami chcemy wypełnić lukę i przybliżyć mieszkańcom Sieradza i lokalnej społeczności dzieje tego szpitala i przypomnieć sylwetki zasłużonych zarówno dla szpitala jak i miasta osób pracujących w nim. Dzięki naszej inicjatywie Sieradzanie zapoznają się z nieznanymi szerzej wydarzeniami związanymi z działalnością szpitala.

Chcemy wzbudzić w mieszkańcach Sieradza poczucie dumy, że mają w swoim mieście prawdziwą perełkę w postaci najstarszego czynnego szpitala w woj. łódzkim, wybudowanego prawie w całości dzięki funduszom i zaangażowaniu ówczesnej społeczności lokalnej.

Chcemy przypomnieć jak zasłużoną i ważną instytucją jest szpital, którego patronem od chwili powstania w 1852 r. do wybuchu drugiej wojny światowej był św. Józef.

Zachęcamy mieszkańców Sieradza do aktywnego udziału w przyszłorocznych obchodach 170 lecia szpitala poprzez udostępnianie fotografii, pamiątek i wspomnień.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00