Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Mikrodziałanie

III Świętojańskie spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Mikrogranty Rzgów 2021

Ochotnicza Straż Pożarna w Prawdzie

III Świętojańskie spotkanie mieszkańców wsi Prawda to zapoczątkowana w roku 2019 inicjatywa Koła Gospodyń Wiejskich i OSP w Prawdzie ukierunkowana na integracje mieszkańców wsi. Spotkanie przeplatane zabawami -konkursami dla dzieci i młodzieży .Pokazy lokalnego rękodzieła i folkloru pozwalają zaprezentować tradycje jaki i zdolności mieszkańców wsi .W spotkaniu będą brali udział mieszkańcy wsi oraz wszyscy chętni z okolicznych wsi jak i letnicy. Do każdego mieszkańca zostanie skierowane zaproszenie  w postaci ulotki , plakatów reklamowych informacja zostanie również zamieszczona na FB w grupie mieszkańców gminy. Informacja i zaproszenie zamieszczone zostaną w prasie lokalnej jak i poprzez Gminny System powiadamiania .Działania zamierzamy zrealizować w dniu 19 i 23 czerwca 2021 roku .Organizatorzy zastrzegają jednak możliwość przesunięcia terminu ze względu na zalecenia rządowe związane z pandemią .

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00