Dzięki dofinansowaniu zostaną zakupione: namioty handlowo-ekspresowe oraz stoły cateringowe. Zarówno namioty jak i stoły są grupie niezbędne podczas wydarzeń lokalnych w których, jako Koło Gospodyń Wiejskich, bierze udział. Dzięki stołom cateringowym Koło będzie mieć możliwość zorganizowania różnego rodzaju szkoleń (np. kulinarnych) czy też zorganizowania gier integracyjnych dla dzieci (np. turnieju szachowego).

Zwycięski

Koszt:
3 000,00