W ramach działania nastąpi zakup leżaków plażowych, które będą wykorzystane przy wszelkiego rodzaju piknikach plenerowych organizowanych na terenie miasta i gminy głównie przez: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, OSP, biblioteki oraz różnego rodzaju inicjatywy mieszkańców. Będą to wszelkiego rodzaju festyny np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Książki, powitania wiosny, zakończenia wakacji, Dnia Sąsiada, jubileuszy OSP i wiele innych. W sezonie letnim realizatorzy będą uczestniczyć w trzech imprezach: Spotkaniu Rodzin Muzykujących w dniu 28 lipca 2019, zakończeniu wakacji w dniu 25 sierpnia 2019 i Spotkaniu Sąsiedzkim w dniu 09 września 2019.

Zwycięski

Koszt:
1 500,00