10 zajęć zumby i turniej bilarda.

Nasze działania będą skierowane do wszystkich chętnych kobiet Gminy Ujazd. W naszych działaniach uczestniczyć będą mieszkańcy naszej miejscowości oraz miejscowości sąsiednich. Pan Adam Zimnicki będzie odpowiedzialny za prowadzenie punktacji gry w bilard. Pani Agnieszka Sitarek będzie odpowiedzialna za zamieszczenie ogłoszeń w mediach społecznościowych i w lokalnej prasie, wydrukowanie plakatów i ogłoszeń oraz nagłośnienie podczas zajęć. Panie Małgorzata Chlebowska i Justyna Wójciak upieką ciasto, Joanna Chlebowska będzie odpowiedzialna za przygotowanie poczęstunku (na podsumowanie projektu). We wspólne działania zaangażujemy naszego sołtysa Jakuba Wolaka z zespołem "Step by Step" - który będzie odpowiedzialny za oprawę artystyczna.

Lokalizacja

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
2 600,00