Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Celem projektu było znalezienie domów adopcyjnych psom przebywającym w schroniskach - co jest najlepszym sposobem zmniejszenia ilość psów w nich przebywających. Od kilku lat przeszkoleni członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze przygotowują osoby adoptujące zwierzęta do ich nowej roli. Te działania zmniejszają problem znajdowania domów adopcyjnych oraz odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. 

Realizacja projektu rozpoczęła się od wyboru najlepszej oferty profesjonalnego szkolenia. Przewidziano intensywną naukę i zajęcia praktyczne z czworonożnymi podopiecznymi, by w efekcie nowi wolontariusze mogli  samodzielnie pracować z kolejnymi psami. 

Dzięki liczniejszej przeszkolonej grupie mogliśmy brać udział w większej ilość interwencji . W przygotowanych do tego miejscach osoby , u których w ramach projektu zorganizowano domy adopcyjne tymczasowe prowadziliśmy zajęcia przygotowujące psy do adopcji stałej. Wolontariusze przeprowadzali wizyty przed adopcyjne oraz towarzyszyli nowym rodzinom adoptującym psa w przygotowaniach. 

Zaadoptowano dzięki nim 50 psów do domów stałych. Udało się też zaangażować duża grupę mieszkańców Sieradza - 100 wolontariuszy - w socjalizacje psów czekających na nowe domy.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00