International Mini-Symposium ‘Cycloaddition Reactions - Theory and Practice' - In Memoriam of Prof. Rolf Huisgen (Munich) 1920-2020 Łódź naukowa, Łódź akademicka 2020

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Chemicznego

XIII Mini-Sympozjum z serii ‘Current Problems in Modern Organic Synthesis’ zatytułowane 'Cycloaddition Reactions in Theory and Practice - In Memoriam of Prof. Rolf Huisgen (Munich) 1920-2020. 

Tematyka sympozjum obejmie reakcje 1,3-dipolarnej cykloaddycji o dużym znaczeniu dla syntezy organicznej znanej jako ‘reakcja Huisgena’. Zostaną zaprezentowane badania nad wykorzystaniem reakcji cykloaddycji w nowoczesnej syntezie organicznej oraz osiągnięć badań teoretycznych dotyczących ich mechanizmów. Łódzki ośrodek naukowy znany jest w kraju i za granicą z prac w zakresie syntezy związków heterocyklicznych przy wykorzystaniu reakcji cykloaddycji.

Do udziału w sympozjum zostaną zaproszeni wybitni specjaliści z kraju i zagranicy a program sympozjum obejmuje 8 zaproszonych wykładów naukowców z uczelni krajowych (2) oraz zagranicznych (6). W sympozjum mogą barć udział wszyscy zainteresowani chemicy.

Zwycięski

Koszt:
13 340,00