Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Eco Make to cykliczne wydarzenie realizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi od 2014 roku, na które składają się (w zależności od edycji): konkurs, wystawy, warsztaty, ścieżki edukacyjne i konferencja naukowa. Celem Eco Make jest upowszechnianie wiedzy na temat ekologii wśród mieszkańców Łodzi i regionu. Od dwóch lat w ramach Eco Make organizowana jest konferencja naukowa, w której biorą udział profesjonaliści, naukowcy, doktoranci, projektanci i studenci. Goście , wybitni specjaliści uczestniczący w konferencji, reprezentują różnorodne ośrodki naukowe i biznesowe zarówno z Polski jak i zagraniczne.

Konferencja naukowa pt. „Człowiek Przyszłości 2052” w ramach Eco Make 2020 odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 i jest skierowana do interdyscyplinarnego środowiska naukowego, w tym do studentów, uczniów szkół średnich, przedsiębiorców z regionu łódzkiego i Łodzian. Celem konferencji będzie zderzenie poglądów i badań naukowych z obszarów biznesu i technologii, dizajnu społecznego i ochrony środowiska. Będzie to wydarzenie o dużym znaczeniu edukacyjnym w zakresie ekologicznego, zrównoważonego projektowania, reagowania na aktualne potrzeby człowieka, czy wynikające z zaistniałych zagrożeń. Konferencja będzie się składała z trzech, zróżnicowanych tematycznie paneli, a każdy z nich będzie koncentrował się na właściwych obszarach związanych z przyszłością człowieka na Ziemi.


Zwycięski

Koszt:
17 710,00