Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

30. Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Projekt 2020 Łódź naukowa, Łódź akademicka 2020

Storzyszenie Pola Designu (Design Fields)

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego - Projekt przeznaczony jest dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, jest prezentacją rozwoju twórczego studentów w dziedzinie sztuk projektowych takich jak wzornictwo, formy przemysłowe, architektura, ubiór, biżuteria i grafika projektowa oraz uhonorowanie najwybitniejszych prac powstałych w danym roku akademickim. W tym roku odbędzie się już 30 edycja tego wydarzenia. Konkurs daje młodym artystom możliwość prezentacji ich twórczości szerokiej publiczności poprzez pokazanie swoich projektów na ogólnodostępnej wystawie. Prezentowani autorzy prac projektowych stanowią często źródło nowych inspiracji dla zwiedzających wystawę osób.

Prace konkursowe oceniane są przez profesjonalne, niezależne jury, w którego gronie zasiadają wybitni przedstawiciele przemysłu, projektanci i twórcy, imiennie zaproszeni przez Rektor ASP w Łodzi. Zadaniem jury jest wyłonienie najlepszych i przyznanie nagród regulaminowych (Grand Prix, Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego, II nagroda regulaminowa i Nagroda Rektora ASP w Łodzi). Swoje nagrody w konkursie przyznają również fundatorzy nagród, którzy sami wybierają swoich laureatów według własnych indywidualnych kryteriów. Każdej edycji konkursu towarzyszy publikacja katalogu (realizowana po zakończeniu projektu, w tym przypadku będzie to początek 2021 r.), w którym prezentowane są prace laureatów, informacje o nagrodach i fundatorach nagród, jak również informacje o współorganizatorach i partnerach przedsięwzięcia. Publikacja (nakład 600 szt.) jest  rozsyłana do wszystkich ważniejszych instytucji kultury oraz bibliotek w całej Polsce oraz rozdawana jest  podczas wyjazdów pracowników Akademii na konferencje, seminaria i inne w kraju i za granicą (np. w ramach programu Erasmus). W ten sposób dystrybucji katalogu stanowi ogromną promocję Akademii, jej studentów i Miasta Łodzi.  

Wystawa odbędzie się w dniach 6-30.11.2020, w Galerii Hol Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (ul. Wojska Polskiego 121). Finisaż wystawy i uroczystość  wręczenia nagród odbędzie się 30.11.2020 r. Wstęp wolny dla wszystkich odwiedzających.

Zwycięski

Koszt:
7 020,00