Wspomaganie rozwoju dziecka - warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli Miejski program mikrograntów Łódź 2019

Fundacja Sentivenio

Nasz projekt obejmował zorganizowanie bezpłatnych warsztatów i szkoleń skierowanych do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym zainteresowanych rozwojem dziecka i/lub do rodziców dzieci z autyzmem, jak również nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi w podanym wieku  i/lub pracujących z dziećmi z autyzmem.

Dotyczyły one następującej tematyki:

I - warsztat - jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem, kreatywnie wykorzystywać przedmioty codziennego użytku w zabawie z dzieckiem; jak bawić się, by stymulować rozwój zmysłów, pokazywanie zabaw polisensorycznych z wykorzystaniem eksperymentów.

 II - szkolenie - jak stymulować rozwój psychoruchowy dziecka z autyzmem, jakie techniki terapeutyczne stosować, by dziecko mogło lepiej funkcjonować w swoim środowisku; by było bardziej zmotywowane do nabywania i utrwalania umiejętności komunikacyjnych, społecznych i poznawczych.

 III - szkolenie - jak wspierać rozwój ruchowy i świadomość ciała dziecka (zabawy ruchowe z wykorzystaniem metody MRR W. Sherborne); jak odczytywać dokumenty dziecka- diagnozy i jakie zabawy na podstawie tych danych można zaproponować dziecku, by jak najlepiej dopasować ćwiczenia do adekwatnego poziomu rozwoju dziecka z autyzmem.

 IV - szkolenie - podstawowe założenia i metody w terapii dzieci z autyzmem, szkolenie obfite w wiedzę teoretyczną z przełożeniem na praktykę, dużo informacji w jaki sposób polepszyć pracę z dzieckiem, jak się z nim komunikować, w jaki sposób i na jakiej podstawie wyznaczać cele terapeutyczne.

 Informacje o projekcie:

Facebook:    https://www.facebook.com/sentivenio/

WWW:        https://www.sentivenio.com.pl/pl

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
3 990,00