Projekt "Zielonych Mireckich" obejmuje dokonanie nasadzeń drzew na jedynym modernistycznym osiedlu w Łodzi. Dlaczego to "Powrót do Korzeni"? Bo modernizm zgodnie z ideami Le Corbusiera powinien zapewnić każdemu człowiekowi słońce, przestrzeń i zieleń. I właśnie realizacji tej koncepcji, jak i potrzeb lokalnej społeczności, służy wnioskowany projekt.  Wracamy do gatunków drzew historycznie planowanych na osiedlu, a jednocześnie przystosowanych do warunków miejskich. Nasadzenia będą okazją do integracji sąsiedzkiej i popularyzacji tematyki zielonej przestrzeni wspólnej.

Planujemy nasadzenie co najmniej 10 sztuk drzew.

Termin nasadzeń - jesień 2019 r. (wrzesień - październik).

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00