Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach projektu zorganizowaliśmy dwa pokazy filmów: jeden pokaz filmu polskiego i jeden pokaz filmu ukraińskiego dla min. 150 mieszkańców Łodzi: Polaków i Ukraińców, promujące polskie i ukraińskie kino współczesne oraz integrujące mieszkańców. Przed każdym z filmów zaplanowano krótkie wprowadzenie do tematu, a po filmie - dyskusję widzów na temat wrażeń i tematów poruszanych w filmie. Spotkania były okazją do nawiązania kontaktów między Polakami i Ukraińcami, które otworzyły możliwości na poznanie języka, kultury i obyczajów swojego sąsiada oraz sprzyjały burzeniu stereotypów na temat narodu polskiego i ukraińskiego. Na spotkaniach zapewniony był tłumacz, a filmy wyświetlane były odpowiednio z polskimi i ukraińskimi napisami.

Terminy i miejsca działań:

Pokazy filmów odbyły się w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 83, Łódź.

Pierwszy pokaz filmu polskiego z ukraińskimi napisami odbył się 5 października 2019 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Link do wydarzenia w języku polskim: https://www.facebook.com/events/2467549190196812/

Link do wydarzenia w języku ukraińskim: https://www.facebook.com/events/432927397325959/

Drugi pokaz filmu ukraińskiego z polskimi napisami odbył się 3 listopada 2019 r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Link do wydarzenia w języku polskim:

https://www.facebook.com/events/2483125641774618/

Kontakt w sprawie wydarzenia: tel. 721750465, e-mail: gowori.pl@gmail.com

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00