Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach projektu "Wehikuł Czasu" zostały zrealizowane w terminie od 01.08.2019 r, do 12.11.2019 r w Miejscu Spotkań przy ul. 29 Pułku Strzelców Kaniowskich 9 następujące zajęcia:

- warsztaty animacyjno-komunikacyjne, podczas których seniorzy nauczyli się różnych zabaw przydatnych w pracy z dziećmi, ćwiczyli uważność oraz rozwijali umiejętność słuchania siebie nawzajem; 

- warsztaty twórcze,podczas których na bazie materiałów recyklingowych uczestnicy projektu przygotowali m.in. gry i zabawki z czasów dzieciństwa;

 - joga śmiechu, która była szansą na integrację wewnątrzpokoleniową oraz budowanie bliskich relacji między seniorami.

W listopadzie grupa chętnych seniorów-wolontariuszy wraz z animatorką odwiedziła trzy klasy ze szkół podstawowych, które włączyły się w projekt.  Seniorzy współprowadzili warsztaty pt. "Gry i zabawy z czasów naszych babć i dziadków", którego celem było opracowanie wspólnie z dziećmi  publikacji pt. "Bank gier i zabaw bez telewizora."

Dla seniorów, którzy mieli trudności z samodzielnym poruszaniem się w ramach projektu był zapewniony bezpłatny transport. 


Więcej informacji www.pomagajznami.org oraz na naszym profilu na Facebooku

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
8 000,00