Głównym założeniem projektu jest stworzenie albumu fotografii Przygłowa A.D. 2019 oraz serii pocztówek okolicznościowych wraz z opisem miejsc ciekawych pod względem turystycznym, historycznym i nowych zaistniałych niedawno wartych ujęcia na fotografiach. Współczesne zdjęcia będą wykonywane w miejscach nieprzypadkowych. Wzorem będzie zbiór dawnych fotografii Przygłowa pochodzących z prywatnych zbiorów, pocztówek i zdjęć ze starych publikacji. 

Projekt ma być początkiem wspólnych działań na rzecz organizacji warsztatów, szkoleń i wydarzeń oraz tworzenia i wydawania materiałów promocyjnych na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa Przygłowa i okolic.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00