Mikrodziałanie

Udział Studentów Wydziału Prawa i Administracji UŁ w międzynarodowych konkursach typu moot court Łódź naukowa, Łódź akademicka 2019

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół WPiA UŁ

Do 15 sierpnia 2019 została wykonana pierwsza część zadania.

 W dniach 15-19 lipca 2019r. Monika Rajska i Magdalena Węgłowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowały Polskę w 11 edycji Światowego Konkursu Praw Człowieka im. Nelsona Mandeli w Pałacu Narodów w Genewie . Drużyna WPiA UŁ jako jedyna reprezentacja spośród polskich szkół wyższych awansowała do światowego finału, do którego kwalifikuje się tylko 50 drużyn z całego świata. Łódzka drużyna awansowała do rundy finałowej po raz drugi z rzędu.

Konkurs Praw Człowieka im. Nelsona Mandeli (Nelson Mandela World Human Rights Moot Court Competition) jest konkursem typu moot-court, który polega na symulacji rozprawy sądowej przed trybunałem praw człowieka. Studenci wcielają się w role przedstawicieli procesowych obu stron procesu – skarżącego i pozwanego państwa. Organizatorem konkursu im. N. Mandeli jest Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka oraz Uniwersytet w Pretorii (RPA).

W ramach konkursu odbyło się też szereg imprez towarzyszących,  m.in. wykłady najznamienitszych znawców praw człowieka na świecie. Kalendarz wydarzeń w załączeniu. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
0,00