Projekt jest skierowany do dzieci 4- 5- i 6-letnich oraz ich rodziców i najbliższych. Chcemy przybliżyć dzieciom oraz dorosłym mieszkańcom Sieradza miejscowy folklor, jego korzenie i miejscowych twórców. Projekt zawiera propozycje działań na terenie siedziby Stowarzyszenia i poza nim. Dzieci oraz ich rodzice będą mieli bezpośredni kontakt z twórcami ludowymi i wezmą udział w działaniach plastycznych, muzycznych z wykorzystaniem tradycji regionalnej.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00