W ramach projektu założone zostaną dwa mierniki stanu powietrza w Sieradzu, dokładna lokalizacja zostanie ustalona w drodze wyboru/głosowania przez mieszkańców spośród kilku wskazanych lokalizacji z obszarów zagrożonych złym stanem powietrza, a które jeszcze takich mierników nie posiadają. Działanie ma na celu zaangażowanie mieszkańców w troskę o stan powietrza oraz uświadomienie problemu smogu. Dodatkowo planujemy zakup miernika przenośnego, aby móc przeprowadzić pomiary w wybranych miejscach, gdyż takie prośby również się pojawiają. Przewidujemy kilkadziesiąt pomiarów (odbiorców) na sezon grzewczy.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 993,00