Mikrodziałanie

W ramach wydarzenia odbywają się następujące działania: 1) Dzień Flagi RP - przemarsz ulicami Sieradza z 20-metrową biało-czerwoną flagą w okolice białego mostu, gdzie zostanie odśpiewany hymn państwowy oraz zostanie zawieszona flaga państwowa na białym moście. 2) Urodziny mostu z ,,Biało-Czerwoną" - w okolicach białego mostu zorganizowane zostaną - animacje dla dzieci, stoiska wystawców, degustacja grochówki, mecze w siatkówkę oraz inne gry i konkursy. Dzięki wyżej wymienionym atrakcją uczestnicy będą mogli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, zrelaksować się i pielęgnować więzi rodzinne i przyjacielskie, a przede wszystkim radośnie świętować Dzień Flagi RP i budować wspólnotę opartą na miłości do Ojczyzny i Braterstwie.

Projekt pokazuje i uczy jak w radosny sposób świętować ważne dni dla naszego kraju. Dzięki wydarzeniu buduje się lokalna wspólnota oparta na duchu patriotyzmu i braterstwa. Organizacja uroczystości to promocja Sieradza na arenie województwa i kraju, ponieważ nie wszędzie są organizowane tego typu wydarzenia. Projekt to również odpowiedź na potrzebę uczczenia 40-lecia istnienia ,,białego mostu" na rzece Warcie, który od dekad łączy pokolenia Sieradzan i jest jednym ze znaków rozpoznawczych miasta.

Zwycięski

Koszt:
4 975,00