Mikrodziałanie

W ramach projektu nagrana zostanie płyta edukacyjna, która stanie się ważnym elementem edukacji młodzieży w trakcie nauczania przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa". Zorganizowany zostanie także koncert finałowy dla szkół z prezentacją efektów projektu.

Materiał, który zespół zarejestruje w studio będzie doskonałym dodatkiem do przedstawianych cyklicznie koncertów profilaktycznych dla młodzieży szkolnej. Koncerty grane przez zespół od 2015 roku obejrzało już kilka tysięcy młodych widzów, uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich nie tylko z naszego powiatu czy województwa ale także i kraju. Spektakl muzyczny w którym członkowie zespołu opowiadają o trudnej służbie strażaka i o współczesnych zagrożeniach, bardzo dobrze przyjął się wśród młodej wymagającej publiczności.

Płyta poszerzy materiał promujący miasto Sieradz – jedno z najstarszych miast w Polsce, z jednym z najstarszych w Polsce oddziałów straży i jedynym zespołem rockowym w kraju strażaków PSP, którzy swoją pasję łączą ze służbą. Płyta może stać się bodźcem do rozbudzenia zainteresowań młodzieży i skłonienia ich do realizacji swoich pasji i rozwijania swoich talentów. Przez propagowanie bezpiecznych standardów zachowań, poprzez treści zawarte w materiale wzrośnie świadomość młodych ludzi.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00