Warsztaty kaligraficzne zostały zrealizowane i osiągnęły założone cele. Uczestnicy zostali  zapoznani z wiedzą dotyczącą zasad tworzenia typografii oraz warsztatu jaki obowiązuje kaligrafa. Podczas  prelekcji przedstawione zostały informacje dotyczące zasad jakimi powinny się kierować aby jak najlepiej zrealizować kurs :materiały piśmiennicze, papiery, tusze, , zasady tworzenia linii pomocniczych, odpowiednio przygotowane stanowisko pracy itd.  rodzaje czcionek oraz zasady ich kaligrafowania, Dodatkowo w trakcie trwania warsztatów wyświetlane były prezentacje multimedialne z kaligrafii przy których każdy mógł odpowiednio w swoim tempie wykaligrafować wybraną  literę. Uczestnicy zapoznani  zostali  z krojami pisma: -italica, -copperplate,  -unciała , -modern caligraphy Dla każdej z czcionek dostosowany był odpowiedni warsztat ;liniuszek, szablony alfabetyczne oraz narzędzia. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy mogli zadecydować, którą techniką kaligraficzną najprzyjemniej się pracuje i docelowo w wybranym kierunku dalej szlifowały wybrany temat.
Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00

Status:
Zaakceptowany