Warsztaty kaligraficzne zostały zrealizowane i osiągnęły założone cele.

Uczestnicy zostali  zapoznani z wiedzą dotyczącą zasad tworzenia typografii oraz warsztatu jaki obowiązuje kaligrafa. Podczas  prelekcji przedstawione zostały informacje dotyczące zasad jakimi powinny się kierować aby jak najlepiej zrealizować kurs :materiały piśmiennicze, papiery, tusze, , zasady tworzenia linii pomocniczych, odpowiednio przygotowane stanowisko pracy itd.  rodzaje czcionek oraz zasady ich kaligrafowania,

Dodatkowo w trakcie trwania warsztatów wyświetlane były prezentacje multimedialne z kaligrafii przy których każdy mógł odpowiednio w swoim tempie wykaligrafować wybraną  literę.

Uczestnicy zapoznani  zostali  z krojami pisma:

-italica,

-copperplate, 

-unciała ,

-modern caligraphy

Dla każdej z czcionek dostosowany był odpowiedni warsztat ;liniuszek, szablony alfabetyczne oraz narzędzia.

Dzięki ćwiczeniom uczestnicy mogli zadecydować, którą techniką kaligraficzną najprzyjemniej się pracuje i docelowo w wybranym kierunku dalej szlifowały wybrany temat.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00