Mikrodziałanie

Obserwujemy duże zainteresowanie adopcją psów, jednak część osób adoptujących potrzebuje wsparcia na początku układania relacji ze zwierzęciem. Celem realizacji projektu jest pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Członkowie grupy będą brali aktywny udział w szkoleniu z psami ze schroniska . Szkolenie składa się z 12 intensywnych treningów.

W rezultacie realizacji działania powstaną wymierne efekty : przeszkolenie 5 członów grupy, którzy posiadając wiedzę w zakresie pracy ze zwierzętami, będą mogli dalej samodzielnie pracować z kolejnymi psami ze schroniska i przyszłymi osobami adoptującymi psy; zwiększenie ilość udanych adopcji. Na skutek realizacji projektu poszerza się świadomość społeczeństwa miasta Sieradza w zakresie opieki nad zwierzętami i możliwości adopcji zwierząt.

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
5 000,00