Projekt ma na celu ocalenie od zapomnienia tradycyjnej muzyki podwórkowej, granej na żywych instrumentach. W ramach zadania nagrana zostanie płyta. Utwory na płycie nawiązują do miasta Sieradza i utrwalą na stałe wspomnienie o nim dla następnych pokoleń. Poprzez wspólną zabawę na koncertach integrujemy różne grupy społeczne. Wzbogacimy również ofertę kulturalną dla mieszkańców naszego miasta.

Koncert promocyjny odbędzie się w sali widowiskowej Sieradzkiego Centrum Kultury a cztery koncerty plenerowe na terenie miasta Sieradza.

Zwycięski

Koszt:
5 000,00