Organizacja pikników historyczno-biesiadnnych podczas których wystąpią różni artyści, rozdawanie flag mieszkańcom podczas Narodowego Święta Flagi, upamiętnienie ogniskiem świąt narodowych - 3 maja, 1 września, 11 listopada,

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 8 działań z czego 7 to ogniska a 1 to rozdawanie flag mieszkańcom. 2 maja - rozdawanie flag 3 maja - ognisko patriotyzmu w Wieruszowie 30 maja - ognisko patriotyzmu w Chobaninie 13 czerwca - ognisko patriotyzmu w Chobaninie 1 sierpnia - ognisko patriotyzmu w Wieruszowie 1 września - ognisko patriotyzmu w Wieruszowie 21 Lipca - ognisko biesiadne w Teklinowie 24 Sierpnia - ognisko biesiadne w Chobaninie schemat ognisk patriotycznych: - spotkanie się we wcześniej ustalonym miejscu oraz godzinie. - utworzenie kręgu - rozpalenie ogniska - śpiewanie piosenek, pieśni - opowiadanie o danym święcie - zakończenie (czas trwania ok. 100 min) Schemat ognisk biesiadnych: - spotkanie się we wcześniej ustalonym miejscu oraz godzinie. - rozpalenie ogniska - śpiewanie piosenek, pieśni - zabawy i animacje - koncert zespołu - grill - zakończenie (czas trwania ok. 200 min) Efekt który chcemy osiągnąć w trakcie trwania działań to zwiększenie wiedzy w zakresie historii naszego kraju, integracja mieszkańców oraz podniesienie popularności święta flagi w naszym środowisku.

Zwycięski

Koszt:
4 000,00