Centrum OPUS

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

W ramach projektu zostały podjęte działania w zakresie integracji mieszkańców gminy Wieruszów, a także przypomnienia im ważnych wydarzeń z historii naszego narodu. Podczas ognisk mieszkańcy poznawali nowe, czasem nie znane dla nich dotąd fakty. Wydarzenia były współorganizowane z różnymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy Wieruszów. Szczególną uwagę zwracamy na pomoc Wieruszowskiego Domu Kultury który wspierał wszystkie wydarzenia podejmowane na terenie Wieruszowa. Dzięki czynnością podejmowanym w ramach projektu zapoczątkowane zostały w Chobaninie pikniki na rozpoczęcie a także na zakończenie lata. Szczególnie ognisko które odbyło się 7 września cieszyło się sporym zainteresowaniem jak na tak małą miejscowość w jego przygotowaniu pomogli nam strażacy a także rada sołecka. Poniżej umieszczone zostały linki do wzmianek w lokalnych mediach o poczynaniach podejmowanych w ramach projektu. 

Zwycięski

Zdjęcie

Koszt:
4 000,00