Pomiń nawigację

Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Projekt

Strefa Aktywności Sąsiedzkiej przy KostkiW trakcie realizacjiProjekt skierowany do społeczności osiedla Retkinia w Łodzi (instytucje oraz korzystający z ich usług mieszkańcy).

 

Nasz projekt to inicjatywa aktywizująca, kulturalna i edukacyjna; działanie na rzecz mieszkańców i realizowane z mieszkańcami. Zadaniem Strefy Aktywności Sąsiedzkiej jest zwiększenie tożsamości i solidarności z miejscem, w którym żyją i które niesie ze sobą wiele ciekawych zwyczajów, tradycji i historii kulturowych. Dzięki projektowi wzrośnie aktywność mieszkańców i możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego. Za pomocą cyklu warsztatowego i spotkań zaktywizujemy uczestników i przybliżymy mieszkańcom historię i kulturę osiedla Retkinia oraz odkryjemy potencjał osób i miejsc.

 

Projekt zakłada warsztaty, spotkania animacyjne, spacery, wypracowanie własnych inicjatyw przez mieszkańców zakończone Lokalnym Forum Sąsiedzkim. Warsztaty prowadzone będą przez zaproszonych specjalistów.

Przez wszystkie te działania uczestnicy będą zbierać informacje i dane, które wykorzystają do stworzenia własnych inicjatyw. Zebrana dokumentacja inicjatyw zostanie udostępniona na Lokalnym Forum Sąsiedzkim, które będzie okazją do spotkania się aktywistów, społeczników, przedstawicieli instytucji, które współpracują z mieszkańcami.

 

Miejsce realizacji zadania: Biblioteka “Przy Kostki” - Łódź, ul. Kostki-Napierskiego 4

Organizacja działań w projekcie jest zgodna z Łódzkim Standardem Dostępności w zakresie miejsca, w którym będą realizowane działania, które dostosowane jest do osób z niepełnosprawnością.

Projekt wpisuje się w dotychczasowe działania Centrum OPUS związane z aktywizacją mieszkańców Łodzi realizowane w ramach projektów mikrograntowych i działań animacyjnych. Od stycznia 2020 wraz z Biblioteką Miejską realizujemy program Strefa Aktywności Sąsiedzkiej, która wpisuje się w nowy model działania bibliotek w Łodzi.

Projekt SAS jest kontynuacją ubiegłorocznego projektu - Sąsiedzka Strefa Kultury. Tym razem realizowany będzie poza strefą rewitalizacji i poza centrum miasta, wokół Biblioteki przy Kostki - filii Biblioteki Miejskiej. Jest on również elementem naszego programu Sąsiedzkich Stref Aktywności, który ma tworzyć takie miejsca (SAS) wokół bibliotek i innych instytucji kultury. Efektem działań animacyjnych będą inicjatywy sąsiedzkie zaproponowane, zaplanowane i realizowane przez mieszkańców i Bibliotekę (np. projekty do BO, lokalnego programu mikrograntowego lub Inicjatywy lokalnej).

 

 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Spotkania animacyjne z mieszkańcami – dotyczące zainteresowań mieszkańców (np. fotografia, rękodzieło, zainteresowania artystyczne), realizacji inicjatywy sąsiedzkiej, inne tematy zaproponowane przez mieszkańców. Do spotkań integrujących i planujących działania SAS z mieszkańcami, dołączymy spotkania tematyczne m.in.: rozmowy o historii Retkini w tym planowania nowego osiedla, rzeźby i inne historie lub przekazy ludowe.

2. Warsztaty edukacyjne – związane z kulturą, historią i elementami tradycji kulturowych osiedla Retkinia.

3. Inicjatywy mieszkańców – realizacja 3 inicjatyw zaplanowanych i przeprowadzonych przez mieszkańców ze wsparciem animatorek. Inicjatywy zostaną sfinansowane ze środków budżetu projektu.

4. Forum sąsiedzkie - Podsumowanie działań Strefy Aktywności Sąsiedzkiej. Prezentacja efektów lokalnych projektów mieszkańców. Będzie to okazja do ewaluacji i podzielenia się dobrymi praktykami. Uczestnikami będą przedstawiciele innych filii Bibliotek, innych instytucji kultury oraz lokalni mieszkańcy.

 

 

https://www.facebook.com/strefaaktywnoscisasiedzkiej

 

 

Koordynatorka projektu: Kamila Sińczak, ksinczak@opus.org.pl

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź

42 207 73 39, 509 899 449

opus@opus.org.pl, www.opus.org.pl